SÖK

Varför sluter kopplingen på VAZ-2107?

Problemet med koppling på bilar,som brukar hänföras till de inhemska klassikerna, är välkänd. Denna defekt orsakar inte bara allvarliga olägenheter vid körning av en bil utan innebär också oförutsedda ekonomiska förluster. Lossning av kopplingen leder till ett relativt snabbt fel på frigöringslager, slitage på skivorna och förbränning av hela korgen som helhet. Denna artikel är utformad för att svara på frågorna: varför slipper greppet och vad ska man göra i det här eller det speciella fallet?

Hur bestämmer du denna defekt?

Koppling av kopplingen kan enkelt identifieras oberoende, utan användning av specialutrustning.

glider ur kopplingen
För att göra detta, utför följande serie enkla åtgärder:

  • Starta motorn;
  • aktivera neutral överföring
  • dra åt handbromsen;
  • tryck på gaspedalen;
  • kläm ut kopplingen;
  • gå till första hastigheten;
  • lossa kopplingspedalen.

Av alla regler som ett resultat av dessa manipuleringarMotorn måste så småningom förfallna. Om detta inte händer, fortsätter motorn att arbeta, och det finns konstiga ljud eller lukt av att bränna, vilket innebär att kopplingslisterna och reparationsåtgärderna ska vidtas omedelbart. Detta orsakas inte bara av ekonomiska skäl, men också av hänsyn till vår egen säkerhet.

Skäl för kopplingsladdning

Orsaker som orsakar denna effekt kan varaflera. Som regel uppstår de på grund av den karakteristiska körstilen, som vanligtvis kallas sportig. Skarp acceleration och bromsning, ofta växelväxlingar minskar signifikant kopplingens livslängd, även om AvtoVAZ bestämmer den på 75-85 tusen kilometer. Dessutom hävdar experter att kopplingens prestanda kan påverka användningen av släpvagnar betydligt. Man tror att de kan reducera livscykeln för noder och mekanismer för fordonselementet avsevärt. Tänk på de vanligaste faktiska orsakerna till att glidkopplingen kopplas.

Oljeinsprång

Ofta, om kopplingen slipsar, anledningen till dettaligga i kontakt med olja eller annan teknisk vätska i korgen. Olja kommer på ytan av klämskivan, svänghjulet eller på den drivna skivans foder på grund av läckage på knäaxelns bakre körtel. Ofta är orsaken till läckan den överflödiga oljenivån i växellådshuset. I dessa fall repareras VAZ-2107, om kopplingen glider, helt enkelt. Det kommer att räcka för att eliminera orsaken till läckorna och städa upp de delar av systemet som oljan har fallit på. Detta kan göras med vit anda eller bensin. Vid flytande ingrepp i friktionsfodrarna måste de också rengöras med fint sandpapper.

Använd skivfodrar

Friktionsfodringsskivor tenderar att slita bort över tiden.

kopplingen av VAZ 2107 glider
Som regel glider det inte baragrepp, men också signifikant minskad fri pedalresa. I det här fallet kan det bara finnas en väg utav den nuvarande situationen - ersättning av foder eller kopplingsskivor som helhet. Man måste komma ihåg att om bara fodret byts ut, måste du noggrant uppmärksamma kondensens tillstånd. Om de är skadade eller brända måste de också bytas ut.

Vårskada

En annan anledning till varför kopplingslisterna är kompressionsfjäderns fel.

koppling slipsar skäl
I detta fall är våren helt enkelt inte kapabel att skapa det nödvändiga trycket på skivan. En skadad eller sliten fjäder måste bytas ut med en ny.

Inga luckor i enheten är avstängd

En annan vanlig anledning till varförkopplingslister (VAZ-2107 eller 2105, det spelar ingen roll), är felaktig drift av dess enhet. Oftast beror det på det faktum att den nödvändiga frigöringen av kopplingsfrisättningsdonet helt enkelt saknas. Detta problem är ganska enkelt eliminerat genom anpassning till önskade värden.

Brist på pedalfri spel

Ofta lider kopplingslisterna (VAZ-2107 ofta av detta) och eftersom pedalen har för lite spelning.

stallad koppling vaz
Tillverkaren har ställt in värdena 25 ... 35 mm. Denna indikator är ganska enkel att mäta med en enkel linjal och vid behov göra justeringar.

Det finns andra orsaker på grund av vilka kopplingen av VAZs av någon modell glider, och "sjuderna" i synnerhet.

koppling slipsar skäl
De är inte lika vanliga jämfört med de som anges ovan. Men du behöver fortfarande veta om dem. I synnerhet kan följande fel kallas:

  • Frigöring av friktionsbeklädnaden. Kudden själv kan inte ha synliga skador eller utbrända områden. Men som en följd av frigöringen upphör det att uppfatta lasten med hela sin yta, vilket leder till att glidning.
  • Överhettnings kopplingsskiva. Som en följd av att temperaturvärdena överstiger de maximala möjliga värmeabsorberande egenskaperna hos kopplingsskivan uppträder dess permanenta expansion vilket medför att effekten av glidning. Naturligtvis kan denna fel inte installeras på språng. Men det kan bestämas ganska enkelt av den karakteristiska blomningen och skala på själva skivan.

Den här artikeln innehåller huvudorsakernavarför kopplingen glider på de inhemska klassikerna och på många andra modeller av bilar och lastbilar. Det är viktigt att komma ihåg att oavsett orsaken till glidkopplingen måste den elimineras vid det första utseendet på defekterna. Det är mer lämpligt att överlåta sådant arbete till högkvalificerade specialister.

varför koppling glider
Demontering, reparation och byte av kopplingsdelar är ganska mödosam och kräver ganska djup kunskap, omfattande erfarenhet och tillgången till specialverktyg och utrustning.

Dessutom utfördes reparationsarbetetPå egen hand är risken för att de korrekta inställningarna och justeringarna bryts högt, vilket kommer att göra ersättning av delar till ett arbete i Sisyphus. Mycket snart börjar kopplingen glida igen, avge gnashing och sprickbildning, och lukten av överhettade skivor och förband kommer tydligt att märkas i bilen.

  • utvärdering: