SÖK

Förgasare DAAZ-4178: specifikationer och justeringar

I över 100 år har förgasaren använtsmest bensinbilar. Operationen av denna anordning består i att framställa en blandning av luft och bensindamp som kommer att falla in i förbränningskamrarna. Överväga hur förgasaren DAAZ-4178, lära sig dess specifikationer och lära sig att reglera sitt arbete.

DAAZ för UAZ och Volga bilar

Många ägare av bilar UAZ, liksom"Volga" med 402: e motorn är intresserad av valet av förgasare för sina bilar. Om du analyserar alla befintliga lösningar på marknaden, är enheterna från Dmitrov Aggregate Plant bäst lämpade för dessa motorer.

daaz carburetor 4178

Förgasare DAAZ-4178 bland bilister anses vara en mycket populär modell. Det gör att du kan förbättra motorens dynamik avsevärt och, om den är korrekt inställd, leder till minskad bränsleförbrukning.

Förgasningsarrangemang

Dessa enheter är utformade för matlagningHögkvalitativ brännbar blandning. Sedan levererar enheten till förbränningskamrarna. Förhållandet mellan bränsle i blandningen är direkt proportionellt mot mängden luft som passerar genom anordningen.

Linjalen 4178 är en tvåkammareemulsionssystem. I allmänhet har hela sortimentet, inklusive DAAZ-4178-1107010-30-förgasaren, samma enhet. I dessa förgasare användes all effektiv och väl beprövad teknik. Här kan vi notera närvaron av en mer balanserad flottorkammare, ett system med sekventiell öppning av spjäll och annan teknik.

Enheten är monterad från standardnoder ochenheter och skiljer sig praktiskt taget från andra mönster. Förgasaren består av en huvuddoseringstank, ett icke-lastsystem, övergående system, en pump, en econostat och en tomgångsekonomizer.

Förgasare DAAZ-4178 - Tekniska specifikationer

Tänk på syftet med vart och ett av huvudsystemen.den här enheten. Denna modell är vald av många bilister. Modeller med index 30 och 40 är lämpliga för Volga och UAZ. Ägarna till dessa maskiner pratar mycket bra om sådana apparater. De har breda alternativ för anpassning, liksom nästan problemfri.

Primärt doseringssystem

Detta system är utformat för att ge den nödvändigaMängden bränsleblandning vid olika driftslägen för motorn. Hon kan arbeta med alla lägen förutom tomgång. Sålunda måste vid doser med medelmotor doseringssystemet tillhandahålla en magert bränsleblandning med konstant komposition.

Om vi ​​betraktar den enklaste enhetenförgasare, och sedan titta på vilken DAAZ-4178-förgasare har tekniska egenskaper, då i den enklaste designen, när gasventilen öppnar, passerar luften genom diffusorn långsammare än bränslet som förbrukas, vilket kommer in i kammaren från förstärkaren. Således berikas blandningen. För att förhindra att blandningen blir för rik har ingenjörerna förutsett möjligheten att kompensera förhållandet mellan bränsleblandningen och luftförhållandet. Mängden och volymen av luft kan justeras med hjälp av gasventiler. I förgasningsenheter är sådana återvinningsprocesser ett doseringssystem.

I de flesta modeller från DAAZ, dessa metoderKompensation av bränsleblandningens sammansättning baseras på luftbromsning. Så, bränslet kommer in, och sprutas sedan inte från flottörkamrarna, utan genom en speciell emulsionskanal. Detta är ett speciellt rör. I rörets väggar finns det speciella tekniska hål. De bidrar till utsläpp av luft som kommer från toppen av strålen. Där, i denna kanal, sker blandningsprocessen och själva blandningen kan gå från dessa tekniska öppningar.

När gasen öppnasspjäll, vilket ökar vakuumet och volymen av blandningen. Öka också mängden bränsle som passerar genom munstyckena och mängden luft. Mängden luft är helt proportionell mot mängden bränsle. Detta ger ersättning.

justeringsförgasare daaz 4178 1107010

Kortfattat skapar SDSmotor alla förhållanden för arbete på små, medelstora och höga laster och lägen. Denna förgasare DAAZ-4178-1107010-30 ger motorn stabil kraft och funktion i alla möjliga driftssätt.

Design och drift av CXH

För motorn tomgång med minsta hastighetendast en mycket liten volym blandning krävs. Under sådana förhållanden finns en helt sluten gaspedal. Men nivån av sällsynthet i diffusorn är nu inte tillräckligt för att köra SDS.

Det är bara för denna förgasare DAAZ-4178-30har i sin design ett tomgångssystem. Hennes uppgift är att förbereda en sådan blandning, vilket möjliggör en stabil drift av motorn med ventilen helt stängd.

Systemets kanaler kombinerar ett speciellt hålrum förgaser och övre kamrar. När motorn är tomgång, skapas ett tillräckligt högt vakuum under fliken. När den exponeras för bränsleflödena från kanalen för emulsionen in i kanalen hos systemet XX. Förhållandet mellan bränsle och luft i blandningen beror på jetsens förmåga.

Sedan går blandningen över gaserna, var dåblandas med luft. För detta finns det ett tekniskt gap mellan klaffen och kammarens väggar. Denna klaring kan justeras med en skruv som är installerad på klaffarmen. Detta är en kvantitetsskruv, med justeringen av DAAZ-4178-1107010-förgasaren utförs.

Mängden blandning som passerar genom kanalen igasutrymmet kan ställas in med hjälp av en specialskruv med konutunstycke. Denna skruv är ansvarig för att justera blandningens kvalitet. Om du vrider det, minskar detta kanalens tvärsnitt.

Om gasen öppnas mersmidigt ökar mängden luft betydligt, men volymen av bränsle förblir densamma som den var. HDS går fortfarande inte in i denna process på grund av brist på utspädning. Resultatet av detta är en mager blandning och fel i motorn.

Daaz-karburator 4178 1107010 30

För en mjukare övergång från tomgång tillmedium-karburator DAAZ-4178-1107010-40 utrustad med ett speciellt övergångssystem. Den ansluter med sina kanaler till kanalerna som är ansvariga för tomgång. Det finns ett speciellt hål här, vilket är gjort så att det efter att ventilen har öppnats faller in i maximal vakuumzon. Denna kanal får också en viss blandning i kamrarna. På grund av denna skarpa övergång mellan motorns lägen är frånvarande.

Vid tomgang när klaffen är heltstängd, luft tillsätts till blandningen. Kompositionen kompenseras av närvaron av strålar. Om du dra åt skruven, vilken är ansvarig för mängden av blandningen, öppnas klaffen. Klyftan mellan klaffen och kammaren ökar, mängden luft minskar. Samtidigt ökar vevaxelvarvtalet. Om du skruvar loss skruven minskar frekvensen. På en sådan anordning som förgasaren DAAZ-4178 utförs justering genom vridning av justerskruvarna.

Accelererande pump

GDS-förgasare är utformad för att tillhandahållasmidig drift endast med en smidig process för att öppna ventilen. Om du öppnar det mer plötsligt stör bildandet av bildandet. För att undvika fel har konstruktionen en speciell pump. Det ger dig möjlighet att tillfälligt berika bränsleblandningen, om gasventilen öppnar plötsligt.

starter

Vid startpunkten vrider vevaxelnlåga varvtal. I inloppskammaren finns ett tillräckligt lågt vakuum och bränslet avdunstar mycket dåligt. Dessutom, om motorn är kall, kondenseras bränsledampor i insugningskanalen.

För att startprocessen ska bli stabilare är det nödvändigt att förgasaren DAAZ-4178-40 förbereder en rikare blandning. Så är choke stängt och gasen öppnas.

För att underlätta motorens startprocess är förgasare utrustade med en speciell startanordning. Med driftsprincipen är det en spjäll, liksom en automatisk enhet som öppnar den.

Ekonostat

Denna enhet är utformad för attarbeta med maximal belastning för att ytterligare berika blandningen. Detta är en spruta som är installerad längst upp i blandningskammaren. Bränslet i ekonostaten levereras genom kanalen där bränslestrålen är installerad.

Power Mode Economizer

För att motorn ska kunna producera maximal effekt måste blandningen vara mycket rik.

daaz-karburator 4178 1107010 40

För att laga mat, förgasarenDAAZ-4178-1107010 och alla andra modeller är utrustade med en så kallad economizer. Med detta system kan du ge ytterligare bränsle som kommer in i sprutan. Men samtidigt passerar den inte genom huvudbränslestrålen. En speciell enhet används för att aktivera ekonomen.

DAAZ-4178 förgasare på UAZ

Denna design är mer komplicerad, till skillnad frånfabriksförgasare. Detta är också en tvåkammare karburator av emulsionstyp. Det kännetecknas av närvaron av en förbättrad och mer balanserad flytkammare. För att blandningen ska få en högre kvalitet skapade konstruktörerna en förbättrad kanal med en swirler.

Stabil drift av motorn i början och med belastningenhär tillåter att tillhandahålla GDS. Den avancerade CXX upprätthåller en stabilare motordrift vid lägsta möjliga vevaxelhastighet. Denna förgasare DAAZ-4178-1107010-40 möjliggör en jämnare övergång från tomgång till laster.

installation

Att självinstallera denna designpå UAZ krävs inget komplicerat omarbetande. För installationen behöver dock en tjockare packning från 126: e förgasaren. Om du installerar utan att lägga det finns risk för att pumpdriften bryts.

montering

Hur man installerar förgasaren DAAZ-4178-1107010 påUAZ bil? Först måste du demontera luftfiltret och huset. Sedan avlägsnades personalanordningen. För att göra detta, skruva loss dubbarna från kollektorn och byt ut dem med nya och korta. Elektriska ventiler avlägsnas och på plats är de monterade på reläet. Sätt sedan den nya förgasaren i stället för den gamla. Innan detta, var noga med att lägga två packningar. Nu är anslutningen nödvändig för att ansluta till fördelningsanordningen med en slang. Då är det dags att gå vidare till installationen av ledig ekonomi-styrkrets.

Daaz karburator 4178 justering

Och i sista etappen är förgasningsjusteringen DAAZ-4178-1107010. Så, med hjälp av specialskruvar kan du uppnå optimal motorprestanda.

Hur man justerar förgasaren?

Även om utformningen av DAAZ-4178 är något annorlunda än andra modeller av Dmitrov-fabriken, kommer justeringen inte att medföra några problem för någon.

Daaz Carburetor 4178 specifikationer

För att ställa in förgasaren,Du måste använda de justerskruvar som är ansvariga för kvaliteten och kvantiteten av bränsleblandningen. Så du kan konfigurera motorn i viloläge. Ofta är vilolägen instabila, och utan lämpliga inställningar går maskinen inte.

Mekanism inställning

Därefter justerar vi förgasaren DAAZ-4178. Kalibreringsprocessen är några enkla steg. Först måste du värma upp elenheten. Skruv, ansvarig för kvaliteten på blandningen på förgasaren, måste skruvas nästan helt och dra sedan åt 2,5 varv.

Skruven är ansvarig för mängden bränsleblandning,nödvändigt för att ställa in momentumet. För att göra detta, rotera skruven tills momentet är ca 850-950. Vidare, med samma kvalitetsskruv, hittar vi den högsta varvtalet, då med en annan justerskruv återkommer vi 900 varv. Dessa åtgärder måste upprepas tills kvalitetsskruven roterar vevaxeln.

Daaz-karburatorn 4178 1107010

Om rotationshastigheten börjar falla, har du funnit en övergång från en rikare till magert blandning. Det är bara för att dra åt skruvkvaliteten och lämna den vid denna punkt.

Nu kan du inte längre kontakta förgasarenDaaz-4178. Dess justering är klar. Men det är så, om det med ett kraftigt tryck på acceleratorn var övergången från de maximala varvtalen till tomgång var normal. Om så inte är fallet måste du sakta rotera kvalitetsskruven.

Så vi fick reda på vilka tekniska egenskaper DAAZ-4178 karburatorn har.

  • utvärdering: